FireFighter XL Plus

FireFighter XL Plus
er et av våre miljøvennlige slukkeskum.
Vi benytter FireFighter XL Plus på sprayboksen (500ml) og håndbrannslukkerene (6L og 9L). Vi har innhentet uttalelser fra både Klima- og forurensningsdirektoratet og Bellona. Deres uttalelser kan du lese nedenfor.

Les Klima- og forurensningsdirektoratets uttalelse om FireFightere XL Plus her.

Les Bellona’s uttalelse om FireFighter XL Plus her.

Kategori: Stikkord:
0