FireFighter håndbrannslukker 6 liter

 

Vi benytter på sprayboksen (500ml) og håndbrannslukkerene (6L og 9L).
Skummet er ikke giftig. Det er ikke farlig for mennesker, dyr eller planter, og er 100% nedbrytbar på 28 dager.
Vi har innhentet uttalelser fra både Klima- og forurensningsdirektoratet og Bellona.

Her brukes bare 5 av brannslukkerens 6 liter til slukking av 233 B

0